ZJAZD ABSOLWENTÓW – INFORMACJE

Od 1 kwietnia do 24 maja – 250zł

Podajemy nr konta bankowego:
Stowarzyszenie „Absolwenci i Sympatycy Szkoły w Karolewie”
PKO BP 90 1020 1462 0000 7202 0432 8712
z dopiskiem: za zjazd + ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY, w przypadku zmiany nazwiska proszę podać panieńskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZJAZD ABSOLWENTÓW – INFORMACJE została wyłączona

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 76 lat zmarła emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie
nasza serdeczna Koleżanka, wspaniała Nauczycielka i Wychowawczyni
Pani BARBARA HYŻYK-DOLNA,

Była długoletnią nauczycielka przedmiotów zawodowych związanych z gastronomią oraz wychowawcą internatu. Wśród uczniów cieszyła się szacunkiem i sympatią.
Zawsze prezentowała szczególną odpowiedzialność, rzetelność, chętnie podejmowała dodatkowe działania, współpracowała z rodzicami uczniów. Za swoja pracę wyróżniana była nagrodami dyrektora szkoły.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen ciepła, emanujący dobrą energią, zawsze uśmiechnięta i pomocna. Od 16 lat przebywała na emeryturze, ale utrzymywała regularne kontakty ze szkołą.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów i nauczycieli.

Pogrzeb ś.p. Barbary Hyżyk-Dolnej odbędzie się
w sobotę 9 marca 2024 r. o godz. 11.30
na Cmentarzu Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Rynkowska 5 w Bydgoszczy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ostatnie pożegnanie została wyłączona

Koniec ferii zimowych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Koniec ferii zimowych została wyłączona

Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie
Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027,
Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia
społecznego.
Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w
Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia
kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i
uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/
kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.
Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół
Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum
w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie
(Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w
Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i
przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół
Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie).
W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających
rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z
zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:
– Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor
interaktywny z akcesoriami);
– Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki
3D z zestawem filamentów i akcesoriami, drona profesjonalnego z akcesoriami);
– Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami,
wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z
oprogramowaniem i monitorem).
W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:
– w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a także

zajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi
drukarek 3D;
– kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania
kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs
baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs
przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV);
– w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego.
W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry
szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania
komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac,
szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona
z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów
wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC.
Zakładane wskaźniki produktu:
– liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem:
160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);
– liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);
– liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17
kobiet i 11 mężczyzn);
– liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;
– liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.
Zakładane wskaźniki rezultatu:
– liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86
mężczyzn);
– liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).
Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:
– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy
Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;
– dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;
– wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

#FunduszeEuropejskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” została wyłączona

Program “Za życiem”

Powiat Bydgoski otrzymał w 2023 roku wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

Zadanie jest realizowane w okresie od 8 listopada 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku przez Zespół Szkół w Koronowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Program “Za życiem” została wyłączona

W poniedziałek 15 stycznia 2024 r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie odbyło się robocze spotkanie dotyczące organizacji uroczystości 100-lecia szkolnictwa rolniczego na Pomorzu i Kujawach.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Wojciech Mojzesowicz – były Minister Rolnictwa oraz Ryszard Zarudzki – były Wiceminister Rolnictwa i aktualnie Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obaj Panowie są absolwentami naszej szkoły. Nasi goście razem z gospodarzem spotkania: panem dyrektorem Stanisławem Busiem oraz prezesem Stowarzyszenia Absolwentów – panem Januszem Wolskim omówili szczegółowy program uroczystości zaplanowanej na 25 maja br. Wskazano patronów honorowych i poszukiwano możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego obchodów.

W owocnej dyskusji poruszono m.in. temat dalszego rozwoju szkoły w Karolewie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Zjazd Absolwentów – 25 maja 2024

Stowarzyszenie „Absolwenci i Sympatycy Szkoły w Karolewie”
10 stycznia 2024 roku w dniu 55. rocznicy rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w Karolewie po przeniesieniu Technikum Rolniczego z Bydgoszczy odbyło się w Zespole Szkół w Karolewie wyjątkowe spotkanie, w którym uczestniczyła dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy, rodzice oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły. Tematem spotkania były obchody 100lecia szkolnictwa rolniczego na Kujawach i Pomorzu, którego szkoła w Karolewie jest kontynuatorką. Podczas konstruktywnej dyskusji omówiono ramowy plan przygotowań do Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się 25 maja 2024 roku w Karolewie. Ustalono co następuje :

 • Ze względu na wysoki wzrost kosztów organizacji, cena karnetu
  dla uczestnika zostaje podniesiona z 150 zł do 220 zł od osoby przy wpłacie na konto Stowarzyszenia do 31 marca 2024 r.
 • Wpłaty po tym terminie zostają podniesione do 250 zł.
 • Wpłaty w dniu imprezy zostają podniesione do 300 zł.
  Podajemy nr konta bankowego:
  Stowarzyszenie „Absolwenci i Sympatycy Szkoły w Karolewie”
  PKO BP 90 1020 1462 0000 7202 0432 8712
  w tytule wpisujemy: „Zjazd, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły”
  (w przypadku zmiany nazwiska po skończeniu szkoły– podajemy panieńskie)
  Dalsze informacje zostaną podane w następnym komunikacie.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zjazd Absolwentów – 25 maja 2024 została wyłączona

Pożegnanie ks. Antoniego Bunikowskiego

Dnia 2 grudnia 2023 roku w 80 roku życia i w 56 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. prałat Antoni Bunikowski, były proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wudzynie i emerytowany nauczyciel-katecheta w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 7 grudnia 2023 r. pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w kościele w Wudzynie.

Wzięła w nich udział liczna delegacja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły wraz ze sztandarem szkoły.

Na zdjęciu ks. Antoni Bunikowski podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej po generalnym remoncie w wrześniu 2017 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pożegnanie ks. Antoniego Bunikowskiego została wyłączona

Eliminacje szkolne XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dniu 20 października 2023r. odbyły się eliminacje szkolne XLVII
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Laureatami eliminacji szkolnych zostali:
Agrobiznes:
I Malon Jakub – klasa V TR
II Musiał Marek – klasa V TR
II Mazurkiewicz Maciej – klasa IV TR
III Andrzejewski Marcin – klasa IV TR
III Wardyn Filip – klasa V TR
III Szymański Hubert – klasa V TR
Architektura krajobrazu:
I Donarska Ewelina – klasa II TAK
II Warkus Mikołaj – klasa II TAK
III Pawłowski Natan – klasa II TAK
Produkcja roślinna:
I Zdziarski Ksawery – klasa III TR
II Dąbrowski Miłosz – klasa II TR
III Rode Jakub – klasa II TR
Produkcja zwierzęca:
I Fons Rafał – klasa IV TR
II Zdziarski Ksawery – klasa III TR
III Rode Jakub – klasa II TR
Mechanizacja rolnictwa:
I Najdowski Miłosz – klasa IV TR
II Garstecki Mikołaj – klasa III TR
III Fons Rafał – klasa IV TR
Weterynaria:
I Januszewska Natalia – klasa IV TW
II Janiszewska Zofia – klasa IV TW
III Pantkowska Magdalena – klasa IV TW

Zwycięzcy poszczególnych bloków będą reprezentować szkołę w zawodach okręgowych (Gdańsk/Bydgoszcz) .
Dyplomy i upominki wręczone zostały oficjalnie podczas otwarcia wystawy “Mistrzowskie jak rzadko które…” 8 listopada 2023 r.

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, ludzie uczą się i tekst „Niederschlesien Dolny Ślask DYPLOM DYPLOM - = DYPLOM”

Gratulujemy i życzymy powodzenia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Eliminacje szkolne XLVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. została wyłączona

Zapraszamy na wystawę

W środę 8 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy “Mistrzowskie jak rzadko które…” Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce

Jest to wystawa, która dotarła do szkoły z Pałacu Starego w Ostromecku, gdzie była oglądana przez minione 3 miesiące.

Peter Josef Lenne był jednym z najwybitniejszych projektantów ogrodów XIX wieku w Europie.

Podczas spotkania pani Aleksandra Flitta-Widawska wygłosi prelekcję „Parki zaprojektowane
przez Lennego w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wystawa ma charakter międzynarodowy.

Dwujęzyczna wystawa została zrealizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz
Berlińsko-Brandenburską Fundację Pruskich Pałaców i Ogrodów we współpracy z
Niemieckim Forum Europy Środkowej i Wschodniej.


Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na wystawę została wyłączona