Informujemy tegorocznych maturzystów, że w terminie 25 maja – 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje przedmaturalne:

matematyka - p. J.Zielińska- poniedziałek, środa. godz. 8-11, sala nr 6

język polski – p. M. Kaźmierczak czwartek godz.9-12, sala nr 5

język angielski – p. M. Wanka piątek godz.12-15, sala nr 4 II tydzień środa g.11.15-14.15 sala nr 4

biologia – wtorek (p. K. Jendrzejewska) godz.9-12 sala nr 6

Uczniom zaleca się przesłanie zgłoszenia e-mailowego do nauczyciela prowadzącego konsultacje na dzień przed planowanym spotkaniem.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

Osoby chore, z podwyższoną temperaturą, mające symptomy choroby nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, po zajęciu miejsca przy stoliku

Maksymalnie w jednej grupie konsultacyjnej może być 12 uczniów.

Uczeń przynosi na zajęcia własne pomoce dydaktyczne (przybory szkolne)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przy opracowaniu zasad realizacji konsultacji wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie konsultacji w szkole.

Przypominamy, że tegoroczna edycja konkursu matematycznego Kangur odbędzie się zdalnie za pomocą internetu. Uczniowie zapisani na konkurs otrzymają indywidualnie loginy i hasła.

W piątek 22 maja organizatorzy zachęcają do wykonania próby zalogowania i wpisania próbnych rozwiązań, natomiast:

w czwartek 28 maja odbędzie się konkurs dla kategorii Student (kl. II, III, IV technikum),

w piątek 29 maja w konkursie wezmą udział uczniowie kl. I technikum w kategorii Junior.

Informujemy, że w tym roku nie odbędą się eliminacje okręgowe i centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W związku z panującą epidemią Komitet Główny OWiUR zdecydował o zakończeniu olimpijskich zmagań na etapie szkolnym.
Więcej na stronie https://www.agropolska.pl/olimpiada/aktualnosci-owiur/koronawirus-zatrzymal-xliv-edycje-owiur-eliminacje-odwolane,139.html

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych)

O szczegółach technicznych konkursu uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

KategoriaKonkurs próbnyKonkurs Kangur 2020
Student 22.05.202028.05.2020 (czwartek)
Junior 22.05.202029.05.2020 (piątek)
Kadet 25.05.202002.06.2020 (wtorek)
Beniamin25.05.202003.06.2020 (środa)
Maluch 26.05.202004.06.2020 (czwartek)
Żaczek 26.05.202005.06.2020 (piątek)

Zapraszamy osoby zainteresowane nauką w ZSAE w Karolewie
do skorzystania z naszej infolinii.
W tygodniu 18-22 maja w godz. 9-14 dyżur będą pełnili nauczyciele-specjaliści
w poszczególnych zawodach

- poniedziałek 18.05. - technik architektury krajobrazu, szkoła policealna-florysta - p. Karolina Jendrzejewska
- wtorek 19.05. - technik ekonomista - p. Agnieszka Zalewska
- środa 20.05. - technik żywienia i usług gastronomicznych - p. Mirosława Kalitowska
- czwartek 21.05. - technik weterynarii - p. Przemysław Wasilewski
- piątek 22.05. - technik rolnik - p. Piotr Zamojdzin

Zapraszamy uczniów klas VIII i rodziców do kontaktu ze szkołą

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:
– uczniowie młodociani pracownicy
– absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
Opłata za egzamin zawodowy wynosi 209,94 zł.
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:
– w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (69,98 zł)
– w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (139,96 zł)
Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (do 22 czerwca 2020 r.) .

Zapraszamy do skorzystania z nowej formy przekazania informacji o szkole dedykowanej dla aktualnych uczniów kl. VIII szkoły podstawowej.

W tygodniu 11-15 maja w godz. 9.00-14.00 możliwe będzie uzyskanie ogólnych informacji o szkole, szczegółów dotyczących rekrutacji do klas pierwszych.

Natomiast w dniach 18-22 maja w godz. 9-14 będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami reprezentującymi poszczególne profile kształcenia (technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych). Jeden dzień przeznaczony będzie dla osób zainteresowanych branżową szkołą I stopnia (dawniej zawodową), liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkołą policealną w zawodzie florysta oraz kwalifikacyjnym kursem zawodowym (prowadzenie produkcji rolniczej).

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zaplanowane na sobotę 9 maja DRZWI OTWARTE zostają odwołane.
Dla osób zainteresowanych (uczniowie i rodzice) istnieje możliwość zapoznania się w Karolewie z ofertą szkoły (oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności).
Prosimy o kontakt telefoniczny (52 38 19 276) i umówienie się na konkretny termin.

Budynek główny